miercuri, 11 ianuarie 2012

Maica Domnului Potirul Nesecat

Maica Domnului Potirul Nesecat- icoană pe lemn în tehnică tempera cu ou, 25/30 cm (nevernisată)


luni, 9 ianuarie 2012

Botezul Domnului

Botezul Domnului- icoană pe lemn în tehica tempera cu ou, 40/55 cm

În icoana Botezul Domnului, Hristos este reprezentat botezat de Ioan în râul Iordan. Expunerea elementelor și a personajelor ocolește naturalismul creând un mediu artificial legilor naturii prin perspectiva distorsionată, oferind aspațialitatea ce scoate icoana din supunerea legilor naturii. În unele reprezentări mai vechi Hristos este reprezentat gol. Atitudinea Sfântului Ioan este așa cum e prezentată în Evanghelie, temător de a boteza pe Cel cărui nu e vrednic să-I dezlege cureaua sandaleor. Este reprezentat mai mic, dimensiunea fiind un cod de a semnala importanța persoanelor și nu respectă dimensiunea naturală.
Hristos este asistat de îngeri, punându-se în evidență dumnezeirea Sa, prima arătare a Treimii, a Fiului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt pogorându-se în chip de porumbel. În apă sunt prezentați duhuri ale apelor înlăturate de scufundarea sfințitoare a lui Hristos. Deasemenea se accentuează necesitatea de pocăință urgentă cu care este asociat Botezul, prin săcurea care stă la rădăcina pomului și care va tăia tot pomul ce nu aduce roadă bună.